Stockholms universitets konstförening bildades 1989 och vänder sig till alla som är anställda vid universitetet eller har gått i pension från universitetet. Våra medlemmar kommer från alla personalkategorier och förutom att väcka intresse och sprida kunskap om konst vill vi också fungera som ett nätverk för anställda inom universitetet.

Konstföreningen bedriver en aktiv programverksamhet som bland annat består av guidade visningar, föreläsningar, kurser, utställning av medlemmarnas egen konst samt konstnärsbesök och resor.

Vid vårt årsmöte i mars lottas konstverk ut. Varje medlem som betalat in årsavgiften för det år årsmötet gäller har chans att vinna ett konstföremål.

 

Aktuella programaktiviteter
 

Program för hösten 2022
 

Höstsalongen i Mezzaninen
Höstsalongen i Mezzaninen. Foto: Ingrid Tinglöf

__________________________________________________________________

Bli medlem

Alla medlemmar är välkomna att delta i våra programaktiviteter och på årsmötet där konstutlottningen sker. Den som betalat in årsavgiften senast den 31 december året före årsmötet har rätt att delta vid konstutlottningen.

Du som vill bli medlem fyller i vår anmälningsblankett (se nedan), skriver under och skickar den till ordförande Camila Hjelm. Vid frågor kontakta oss via e-post: konstforeningen@su.se

Medlemsavgiften är 430:-/år. I januari skickar föreningen ut en faktura och du betalar själv in din avgift via föreningens bankgirokonto 177-2151 eller via Swish på nummer: 123 669 4632. Medlemsavgiften gäller kalenderår.

Den som slutar sin anställning, flyttar internt, ska vara tjänstledig eller gå i pension meddelar det så snart som möjligt till ordförande via föreningens e-postadress.

qr-kod för medlemskap i konstföreningen
Använd denna qr-kod för att betala medlemsavgiften via Swish. Skicka även ett mejl till konstforeningen@su.se med ditt namn och e-postadress.