Från och med den 15 januari 2022 inhämtas ytterligare information i Egencias reseplattform vid bokning av resa.

Arbetet med implementeringen av den nya mötes- och resepolicyn fortgår enligt plan. Från och med nu krävs det att den som beställer en resa förtydligar vem det är som ska resa samt vad ändamålet med resan är. Det handlar också om att arbeta vidare med klimatfärdplanen och att rätt klimatåtgärder genomförs utan att vi gör avkall på kvalitén i vår forskning och utbildning.

Bland annat ska ändamålet som passar bäst in med resan fyllas i. Har man flera ändamål med resan, fyll i det som är huvudmålet med resan.

 • Konferens (deltagande)/Conference participation
  – Om man deltar på konferens för att lyssna eller träffa sitt nätverk under konferensen.
 • Konferens (aktivt medverkande)/Conference speaker 
  – Om man ska föreläsa, hålla i seminarier/workshoppar, moderera m.m.
 • Inhämtning av data/empiriskt material/Data collection
  – Specifikt för forskare som ska inhämta empiriskt material, såsom intervjuer, prover eller liknande.
 • Utbildning/Education
  – Om man ska genomgå en utbildning, hålla i en utbildning eller om resan är kopplad till en utbildning man håller i.
 • Övrigt/Other

Sedan ska det också specificeras vem det är som reser genom följande lista:

 • Medarbetare vid SU/Employee at SU
  – Om man är anställd av SU.
 • Gäst/External
  – Man bokar en resa för en som inte är anställd av SU, exempelvis opponent, gästföreläsare, konsult etc (exklusive student).
 • Student/Student
  – Om man bokar en resa åt en student.
 • Övrig/Other