Avtal mellan Stockholms universitet och SJ AB

Stockholms universitet och SJ AB har ett avtal om tjänsteresor med tåg. Avtalet gäller tills vidare.

Särskilt pris (avtalspris)

Gäller vid köp av inrikes tågresor i 1 klass och 2 klass.

Prisreduceringen för Stockholms universitet är 7 % för biljetter som kan återbetalas, 2 % för biljetter som inte kan återbetalas/ombokas och 3 % för biljetter som kan ombokas. Omfördelningen av rabattsatsen till att gälla även de billigaste biljetterna gör att rabattsatsen för de ordinarie, dyrare biljetterna som kan återbetalas, blir lite lägre. I denna kategori finns endast 15 % av universitetets resande och 85 % av resandet finns i de billigare kategorierna.

Avtalspriserna är tillgängliga genom SJ:s samtliga inköpskanaler och resebyrån Egencia som universitet har avtal med.
 

Bokningsalternativ på SJ

SJ Affärsresor

Du ringer till 0771-75 75 55, tonval 2, och gör din/dina bokningar.
Uppge aktuellt kundnummer, som du i första hand får från den reseansvarige på din institution. (Personalavdelningen: Yvonne Samuelsson, ankn 2197, eller Emma Schiött, ankn 2158.)

I biljettpriset ingår bokningsavgift, som är samma i alla SJ:s egna kanaler (sj.se, SJ:s app, SJ Biljettautomat, SJ Resebutik & Lounge och SJ Service Center) på 4 % av resans pris, lägst 5 kronor och högst 95 kr. Avgiften på andra operatörers resor är 7 %, lägst 5 kr och högst 95 kr. Diners fakturerar via institutionens/avdelningens resekonto.
 

INTERNETBOKNING

Reseansvarig – när du bokar resor åt andra:

Som reseansvarig bokar du biljetter åt alla på företaget. Du som reseansvarig behöver inloggningsuppgifter i form av användarnamn och lösenord för att kunna logga in till SJ:s företagsbokning. Tänk på att ange institutionens/avdelningens institutionsnummer i fakturareferensfältet. I biljettpriset ingår bokningsavgift på 4 % av resans pris, dock lägst 5 kronor per person och högst 95 kr. Avgiften på andra operatörers resor är 7 %. Diners fakturerar via institutionens/avdelningens resekonto. Reseansvarig som saknar inloggningsuppgifter anmäler sig via länken nedan.

Resenär – när du bokar egen resa:

Genom att ha inloggningsuppgifter som resenär bokar du dina egna resor på SJ företagsbokning. Du som resenär behöver inloggningsuppgifter i form av användarnamn och lösenord för att kunna logga in till SJ företagsbokning. Tänk på att ange institutionens/avdelningens institutionsnummer i fakturareferensfältet.

Resenär som saknar inloggningsuppgifter anmäler sig till SJ Prio. När du anmält dig till SJ Prio skickas en bekräftelse per e-post som innehåller ditt medlemsnummer. Ditt medlemsnummer måste också kopplas till korrekt kundnummer hos SJ för att du ska kunna logga in till SJ företagsbokning. Medlemskort skickas per post inom 10–14 dagar.

Vi rekommenderar dig som gör fler än två resor årligen med SJ att anmäla dig till SJ Prio. SJ Prio säkerställer att du får ta del av information och erbjudanden som direkt berör ditt resande med SJ.

Intjänade Prio-poäng får endast utnyttjas för nya tjänsteresor enligt universitetets resepolicy. En anställds intjänade poäng kan användas vid köp av ny resa, även för annan anställd vid samma institution/motsv.

I biljettpriset ingår bokningsavgift på 4 % av resans pris, dock lägst 5 kronor per person och högst 95 kr. Avgiften på andra operatörers resor är 7 %. Diners fakturerar via institutionens/avdelningens resekonto.

Resehandlingar kan fås på följande sätt:

E-biljett via e-post som pdf-utskrift eller via mobiltelefon. 

Resehandlingar kan också hämtas ut från SJ-biljettautomat eller på SJ-säljställe.
 

Avtalsansvariga

Vid universitetet: Yvonne Samuelsson, Personalavdelningen, tfn 08-16 21 97.

Vid SJ: SJ Avtalsadministration, tfn 0771-75 75 55, tonval 3, foretag@sj.se.
 

SJ – support och ytterligare information

SJ Affärsresor, tfn 0771-75 75 55, tonval 2.
För bokning av SJ Affärsresa via telefon.

SJ Kundservice, tfn 0771-75 75 55, tonval 2.
Vänd dig till SJ Kundtjänst om du har en synpunkt eller vill göra reklamation.

SJ Kundservice/trafikinformation, tfn 0771-75 75 55, tonval 1.

Information om vilka tonval som finns att välja: länk till tonval.