Uber och Lyft

Det är inte tillåtet att använda sig av tjänsten Uber, Lyft eller liknande företag för tjänsteresor. SU har ett ansvar att säkerställa att de leverantörer vi anlitar inte ägnar sig åt penningtvätt eller brister i sina skyldigheter avseende skatter och socialförsäkringsavgifter. Dessa företag är endast en förmedlings- och bokningstjänst och det finns ingen möjlighet för SU att genomföra nödvändiga kontroller gentemot de enskilda förarna/åkarna. Det är inte heller möjligt att kontrollera förarnas arbetsförhållanden. Tjänsteresor ska bokas via upphandlad resebyrå.


Vid beställning av taxi, fram tills dess att ett nytt avtal är på plats, kontakta någon av de etablerade taxiföretagen. Resor med FlygTaxi/TågTaxi, i samband med tjänsteresor, kan som vanligt bokas via vår avtalsleverantör.


Övernattning genom Airbnb, HomeAway eller liknande?

Det är inte tillåtet att använda sig av denna typ av bokning av boende. På det statliga ramavtalet ”Hotelltjänster” finns övernattning av typ ”long stay” samt STF-vandrarhem.