Miljö

Utbildningar inom systematiskt miljöarbete

Utbildningarna i systematiskt miljöarbete syftar till att öka kunskapen och medvetenheten om hur du kan minska din påverkan på miljön i det dagliga arbetet. Vidare vad ett systematiskt miljöarbete innebär för institutioner och avdelningar.

kontakt

Miljökoordinator

Jenny Lilliehöök, Fastighetsavdelningen
E-post: jenny.lilliehook@su.se

miljöwebb

Universitet är certifierat enligt miljöledningsstandarderna ISO 14001 och EMAS.