Denna utbildning innehåller i huvudsak:

  • Redovisningsmodell med kodsträng
  • Kontoplan med anvisningar

Utbildningen informerar om allmänna betydelser och tips samt viktiga uppdateringar och jämförelser gentemot den gamla kontoplanen och redovisningsmodell.

Utbildningen riktar sig till ekonomiadministrativ personal inom SU och syftet med utbildningen är att öka den egna kompetensen inom området.

Antalet deltagare är obegränsat då utbildningen sker digitalt via zoom.

Ingen anmälan behövs.