Kommunikation

Kommunikationsutbildningar

Utbildningar inom kommunikation såsom medieträning för forskare och administrativa chefer, Polopolyutbildning för huvudredaktörer och webbredaktörer, webbstugor, redaktionella utbildningar, erbjuds av Kommunikationsavdelningen.

Kontakt

Medieträning
press@su.se

Polopolyutbildning
su.se/polopolyutbildning

Utbildningar i SEO, att skriva och juridik på internet
marie.jackalin@su.se

Webbstugor webbredaktörer inom förvaltningen och huvudredaktörer i kärnverksamheten
suwebb@su.se