Utbildning säkerhet

kontakt

Första hjälpen och hjärt/lungräddning:
jan.ekstrom@su.se

Kemikaliesamordnare:
johan.fang@su.se

Laboratoriesäkerhetssamordnare:
mikael.corell@su.se

Brandsäkerhetssamordnare:
thomas.markdalen@su.se