Vem är du?

– Jag heter Stefan Kvarnerås är 53 år och är bosatt i Täby. Hela mitt yrkesliv har jag arbetat med säkerhet och har erfarenhet från myndigheter som Polisen, Krisberedskapsmyndigheten, Försvarets materielverk och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Efter några år i privat verksamhet, där jag bland annat har varit säkerhetskonsult, säkerhetschef, säkerhetsskyddschef och dataskyddsombud, är jag nu åter i myndighetsvärlden.

Vad gör en informationssäkerhetschef?

– En informationssäkerhetschef har som huvuduppgift att hjälpa verksamheten att hantera sin information på ett säkert sätt. Det gör jag genom att bistå verksamhetschefen med hjälp, råd, stöd och metoder så att vi tillsammans kan förbättra informationshanteringen inom universitetet. Men det är viktigt att poängtera är att jag som informationssäkerhetschef aldrig tar över ansvaret för informationshanteringen. Ansvaret finns alltid i verksamheten och ytterst hos den som är verksamhetschef.

När ska man vända sig till dig?

– Man kan vända sig till mig när man behöver hjälp att få ordning och styrning på sin verksamhets informationshantering. Jag finns till för att hjälpa och stödja, så att vi på SU kan hantera vår information på ett säkert sätt.

Har du några råd om informationssäkerhet som du tycker att alla ska följa?

– 1. Håll koll på vilken information du hanterar och vad den har för värde för universitetet. Det styr vilket skydd som du behöver för din information.
2. Klicka aldrig på okända länkar. Ladda inte heller ner osäkert innehåll.
3. Det du får till dig som användare av internet kommer inte till dig av en slump, utan är ett resultat av profilering av dig som användare. Därför måste vi bli bättre på att skydda våra egna uppgifter och framför allt våra personuppgifter.
– Och till sist: Våga ifrågasätta varför du ska ladda ner appar, dela bilder och behovet av att exponera ditt privatliv på internet.

Läs mer om universitetets informationssäkerhetsarbete på su.se/informationssakerhet

Kontorslandskap
Medarbetare på IT-avdelningen