Foto: Isabell Håkansson


På skärmen lyser presentationen som förbereds inför det seminarium som Klara Bolander Laksov ska ha med anledning av det forskarprojekt hon just nu ingår i. I projektet studerar hon, tillsammans med kollegor vid Karolinska Institutet, det informella lärandet i allmänläkares miljöer. 
– Vi forskar på hur den informella miljön där människor arbetar, alltså arbetsplatsen, påverkar ens möjlighet att lära sig någonting och att utvecklas i sin professionella roll, säger hon.
Två dagar i veckan har Klara Bolander Laksov avsatt till sin forskning, medan de andra tre dagarna går åt till arbetet som föreståndare för Centrum för universitetslärarutbildning.
 

Foto: Theresé Täckenström


Hennes skrivbord är stort och välfyllt. Där ligger bland annat en avhandling från Chalmers i Göteborg och den 17 december ska den aktuella studenten försvara sin avhandling. Klara Bolander Laksov ingår i betygsnämnden.
– Jag tar tåget ner, naturligtvis!
Det är en del av hennes uppdrag som professor att bli kallad till andra universitet för att delta som opponent eller betygsledamot vid disputationer.
– Som professor blir det ganska många sådana uppdrag. Man bedömer andras vetenskapliga arbete inom det område som man själv är kunnig i.
 

Foto: Isabell Håkansson


I hennes rum står fem koppar förutom den hon just nu dricker kaffe ur. Alla är presenter från kollegor och doktorander hon har mött genom åren. Det blir en och annan kopp kaffe i det dagliga arbetet, och mötet med kollegorna vid kaffemaskinen beskriver hon som oumbärligt.
– Alltså, det där med kaffe är en väldigt viktig del för det informella lärandet. För att inte tala om att ha ett gemensamt lunchrum, där man kan få syn på vad andra gör och få inspiration och idéer, säger Klara Bolander Laksov och förklarar att den gemensamma stunden över en kopp kaffe eller en bit mat blir ett naturligt sätt att tillsammans lösa problem i arbetslivet. 
 

Foto: Theresé Täckenström


På toppen av en hög papper på skrivbordet ligger en liten kub som vid första anblick ser mycket diskret ut i universitetets färger vitt, blått, grönt och orange. Men vi ska inte låta oss luras! Kuben går att öppna på åtta olika vis och visar de åtta steg som Klara Bolander Laksov tillsammans med sina kollegor lär ut under fortbildningen för anställda lärare på Stockholms universitet.
– Man kan säga att den här kuben sammanfattar väldigt mycket av det som jag håller på med, det akademiska lärarskapet.
Kuben blir en påminnelse om vad det innebär att vara universitetslärare. Klara Bolander Laksov betonar att den pedagogiska kunskapen är viktig, oavsett om man är lärare eller läkare. Hon sökte sig till just CeUL och till Institutionen för pedagogik och didaktik för att få vara i en miljö där det finns fler som fokuserar på pedagogiska frågor utifrån olika perspektiv, och för att få möjligheten att sammanstråla med kollegor från olika institutioner.
– Jag tror att en av sakerna som gör att väldigt många uppskattar CeUL:s kurser och verksamhet är att man på ett sätt får chans att få syn på universitetet. Det är inte förrän man får syn på bredden, som det blir ett universitet.


Text: Isabell Håkansson och Theresé Täckenström