Carolina Engfelt. Stockholms universitetsbibliotek. Foto: Annika Hallman

”Det ska vara lätt för besökaren att våga gå fram till oss och ställa frågor, de ska inte hamna bakom en stor barriär”, säger Carolina Engfelt, bibliotekarie och verksamhetsutvecklare för den funktion vid Stockholms universitetsbibliotek i Frescati som kallas användarmötet. För några år sedan omvandlades den långa lånedisken till infopunkter med nätta ståbord.

 

Infopunkt. Foto: Annika Hallman

Gruppen som Carolina leder är bibliotekets ansikte utåt, de turas om att bemanna infopunkterna i biblioteket och de olika digitala kanalerna, liksom telefonen och mejlen.
Infopunkten bemannas av elva personer, och elva personer turas om att arbeta med de digitala kanalerna, grupperna överlappar delvis varandra. Totalt är det lite över 100 anställda på biblioteket i Frescati.

 

Infopelare. Foto: Annika Hallman

Tidigare skulle alla låneärenden skötas via lånedisken. ”Nu är det mer självservice som gäller, det kom fram i en användarundersökning som gjordes 2015 att studenterna föredrog att få klara sig mer själva i biblioteket och till exempel hämta sina reserverade böcker ute i lokalen utan att gå via oss”, säger Carolina.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kölapp. Foto: Annika Hallman

Den som behöver hjälp tar en kölapp. När Carolina Engfelt började som timanställd i slutet av 1990-talet kunde det vara en tio meter lång kö framför utlåningsdisken. ”Vi hade inga digitala kanaler och inga kölappar, digitaliseringen har underlättat både för besökare och för oss”, säger hon.

 

Elisabet Alm. Foto: Annika Hallman

Bakom en av återlämningsluckorna syns Elisabet Alm, biblioteksassistent, som ingår i Carolina Engfelts arbetsgrupp. Förutom att bemanna infopunkterna och hantera alla digitala kanaler tar hon hand om återlämnade böcker och ställer ut reserverade böcker i biblioteket.

 

Vill du slippa stå i kö? Foto: Annika Hallman

Chatten fick ett uppsving i mars 2020 när universitetet gick över i distansläge. ”Från att vi hade ungefär 19 frågor i chatten ena dagen så blev det omkring 80 frågor nästa dag. Vi har haft en enorm ökning av aktiviteter i alla digitala kanaler och det var bra att vi hade kommit igång med chatten innan pandemin kom”, säger Carolina.

 

Carolina Engfelt chattar. Foto: Annika Hallman

”Pling” låter det från datorn när det kommer in en ny fråga i chatten. Varje dag mellan 9–16 finns det en grupp som svarar på frågor här och i andra kanaler. ”Det är mest studenter som hör av sig och de flesta frågor rör låneärenden, som till exempel att det är svårt att lämna tillbaka böcker när man ska undvika att resa”, säger Carolina.
”Vi får också många frågor om e-resurser, många tycker att e-världen är komplicerad”, säger Elisabet.

 

Fråga biblioteket. Foto: Annika Hallman

Förutom chatten kan besökare skicka in en fråga till ett öppet frågeforum, Fråga biblioteket, där alla frågor och svar blir publika.

 

Sorteringsfack. Foto: Annika Hallman

En sorteringsmaskin döljer sig bakom återlämningsluckorna. Här rullar böckerna in, de blir avlästa automatiskt och hamnar i olika fack beroende på ämne, till exempel hamnar alla böcker märkta med ett ”O” i facket för Samhällsvetenskap. Elisabet ställer sedan upp dem i respektive rullvagn och tar ut dem till rätt hylla i biblioteket. ”Vid terminsslut går bandet hela tiden, det är många böcker som lämnas tillbaka då,” säger Elisabet.

 

Sorteringsfack för kurslitteratur. Foto: Annika Hallman

De vanligaste böckerna som lånas ut är kurslitteratur, de ingår i den så kallade kursbokssamlingen. Förra året lånades cirka 100 000 tryckta böcker ut. ”Vi brukar säga: Ryktet om den tryckta bokens död är väldigt överdrivet”, säger Elisabet.

 

Elisabet Alm ställer tillbaka böcker. Foto: Annika Hallman

Återlämnade böcker ska ställas tillbaka i hyllorna. ”Den här arbetsplatsen är vanligtvis så full av energi, med flödet av alla människor som kommer och går, och blandningen av människor i olika åldrar och från olika delar av Sverige och världen. Det saknar jag nu”, säger Elisabet.
Även om biblioteket har öppet så är det inte alls samma tryck som ett vanligt år. ”Man känner inte årsrytmen på samma sätt under pandemin, vid terminsstarterna brukar vi annars ha vansinnigt mycket besök och vi brukar få många frågor av de som kommer. Det gör inget att det blir samma frågor: Var skriver man ut? Hur skaffar man ett lånekort? Det är ju därför vi arbetar här, för att vi tycker om mötena med låntagarna”, säger Elisabet.