Arbetsgivaren och arbetstagaren kan träffa överenskommelse om återanställning efter pensionsavgång. Någon rätt till återanställning finns inte. Verksamhetens behov styr om återanställning ska ske och med vilken omfattning.

>> Se Regler för pensionsavgång och anställning efter pensionsavgång