Pensionsåldern

Pensionsåldern för alla arbetstagare vid Stockholms universitet är 65 år och uppnås vid utgången av kalendermånaden före 65-årsdagen. En arbetstagare har rätt att kvarstå i anställningen till utgången av den månad då han eller hon fyller 68 år (32 a § LAS).


Vägledning och prognos

Stockholms universitet har ett avtal med Statens tjänstepensionsverk (SPV) om pensionshantering som innebär att anställda vid Stockholms universitet får utökad kundservice med svar på sina frågor direkt från SPV samt att SPV tar hand om administrationen av våra tjänstepensioner. Du som är anställd kan få vägledning inför din pensionering av SPV. SPV kontaktar dig per brev sju månader innan du fyller 65 år och frågar om hur du planerar din pension. SPV hjälper dig därefter med din ansökan och att göra en pensionsprognos. Du som önskar avgå med pension före 65 års ålder, kontaktar själv SPV.

      E-postadress till SPV är: kundservice@spv.se,
      tfn 020-51 50 40.


Läs mer om din statliga pension på Statens tjänstepensionsverks (SPV) webbplats.
Länk till SPV.


Entledigande

När du har bestämt tidpunkt för pensionsavgång, lämnas undertecknad entledigandeblankett (SU 9039) till närmsta chef.


Den allmänna pensionen

Du måste själv ansöka om den allmänna pensionen hos Pensionsmyndigheten.
Länk till Pensionsmyndigheten.

På webbportalen Min pension kan du få en samlad bild av din pension.
Länk till Min pension.