Högkostnadsskydd för medicin

Högkostnadsskyddet begränsar dina kostnader för medicin på recept. Det innebär att du betalar högst 2 400 kronor under en 12-månadersperiod för mediciner som ingår i den så kallade läkemedelsförmånen. Överstigande kostnader betalar landstinget för.

Högkostnadsskyddet fungerar som en rabattrappa där du får mer rabatt ju högre kostnader du har haft för läkemedel inom läkemedelsförmånen. Vid varje nytt inköp startar du där du stod efter det förra köpet och klättrar vidare uppåt i trappan.

När du har betalat 2 400 kronor för dina mediciner under en 12-månadersperiod har du rätt till frikort under resterande tid av denna 12-månadersperiod. Frikortet gäller för läkemedel som ingår i förmånen.

Läkemedel

Du får ersättning för kostnader för läkemedel som enligt lag omfattas av högkostnadsskydd. Begär kvitto (receptspecifikation) på apoteket och skicka in det i original till din lönehandläggare vid Personalavdelningen. Häfta fast din receptspecifikation på ett A4-papper och skriv ditt namn och personnummer.

Apoteket registrerar inköpet på högkostnadskortet. Ersättningen är skattepliktig.

Observera att under semester utomlands utgår ingen ersättning från universitetet för medicin.

Insända kvitton för läkemedel ska vara Lönesektionen tillhanda senast 6 månader från inköpsdatumet, men bör skickas in så snart som möjligt.