Från och med den 1 april 2022 behöver du som är sjuk lämna in ett läkarintyg från den 8:e dagen i sjukskrivningsperioden.

Även rätt till ersättning för karensavdrag upphör den 31 mars 2022. För att ha rätt till ersättning som uppstått fram till den 31 mars 2022 behöver du inkomma med ansökan till Försäkringskassan senast den 30 juni 2022.

Stockholms universitet följer informationen från regeringen och Försäkringskassan och uppdaterar denna sida allteftersom nya beslut tas.

>> Läs mer på Försäkringskassans webbplats
>> Läs mer om regeringens åtgärder på socialförsäkringsområdet med anledning av coronaviruset
>> Läs mer på Regeringskansliets webbplats