Sjukdom och läkemedelsersättning

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Internt
  5. Anställd
  6. Anställningsvillkor
  7. Sjukdom och läkemedelsersättning

Sjukdom och läkarvård

Företagshälsovården
Som anställd vid universitetet kan du vända dig till telefonrådgivning vid arbetsrelaterade sjukdomar och för stödsamtal. Prefekter och andra chefer kan inom ramen för avtalet i egenskap av arbetsgivarföreträdare vända sig till företagshälsovården för att få hjälp i rehabiliteringsärenden.

Kontakt

Personalavdelningen