För deltidsarbetande arbetstagare med koncentrerad tjänstgöring, dvs. att arbetstiden förlagd så att antalet arbetsdagar i en vecka eller i genomsnitt för en vecka normalt understiger fem, ska semesterledigheten kvotberäknas enligt följande formel:

5 / a * b = c

I formeln motsvarar

a = antalet ordinarie arbetsdagar som arbetstagaren enligt fastställt tjänstgöringsschema i genomsnitt ska fullgöra per vecka,
b = antalet ordinarie arbetsdagar som ingår i semesterledigheten,
c = antalet semesterdagar som ska beräknas ingå i semesterledigheten (antalet dagar avrundas inte).

Blankett för Tjänstgöringsschema – vid koncentrerad tjänstgöring, SU 9058, hittar du bland Blanketter för personalfrågor.