Semester ska du ta ut under innevarande kalenderår, med undantag för den tid du har rätt att spara (se Att spara semester).

Ansök i god tid om semester. Närmaste chef är ansvarig för att semesterledigheten tas ut. Du har i normalfallet rätt till fyra veckors sammanhängande semester under juni–augusti.

Om arbetsgivaren inte går med på den semesterförläggning som du begär, ska arbetsgivaren på eget initiativ ta upp förhandling med din fackliga organisation om du är fackligt ansluten.

Se även Rektors beslut om semesterplanering och förläggning av årssemester.