Betald semester måste du ta ut före obetald, men du kan också avstå från den obetalda semestern. Antal betalda semesterdagar beräknas enligt nedan:

(antal anställningsdagar) / 365 * (årssemestern).

Du har rätt att få ut 20 semesterdagar under perioden juni–augusti.

Semesterns längd
Antalet årssemesterdagar beror på åldern.

Antal semesterdagar

Ålder T.o.m. det år du
fyller 29 år
Fr.o.m. det år du
fyller 30 år
Fr.o.m. det år du
fyller 40 år
Antal dagar 28 dagar 31 dagar 35 dagar


Som semesterdagar räknas inte lördagar, sön- och helgdagar. Som helgdag likställs midsommarafton, julafton och nyårsafton. För T/A personal gäller även skärtorsdag.