I augusti 2015 infördes möjlighet till löneväxling vid Stockholms universitet. Löneväxling innebär att ett avdrag görs på bruttolönen med ett valfritt belopp. Det finns en övre och en undre gräns för beloppets storlek. Pengarna placeras i din valbara del hos den försäkringsgivare du valt. Har du inte gjort någon val, placeras pengarna i Kåpan Valbar hos Kåpan Pensioner. Löneväxling är förmånligt på det sättet att avdraget sänker bruttolönen, vilket medför att skatten minskar.

Erbjudandet riktar sig till anställda vid Stockholms universitet som är 23 år eller äldre. Du som har en månadslön under gränsen för intjänande av allmän pension, 45 865 kr (år 2021), bör noga överväga en löneväxling, eftersom det innebär att intjänande av allmän pension blir lägre. Det finns en del andra negativa konsekvenser på t.ex. föräldrapenning och sjukpenning när du har lön under gränsen.

Hur gör jag om jag vill löneväxla?

Innan du börjar löneväxla, ska du ha läst igenom ”Regler och anvisningar för löneväxling vid Stockholms universitet”, se bifogad fil nedan.

Om man väljer att löneväxla tecknas en överenskommelse mellan Stockholms universitet och den anställde. Överenskommelsen gäller tills vidare med en ömsesidig uppsägningstid på tre månader.

Löneväxlingen träder ikraft månaden efter att avtal skrivits under.

Ifylld överenskommelse skickas till lönehandläggare vid Personalavdelningen.