I häftet Du och din arbetsplats – en sammanfattning av anställningsvillkoren vid Stockholms universitet (ändringar t.o.m. februari 2021) återfinns:

  • allmänna bestämmelser, anställningsformer m.m.
  • arbetstider
  • sjukdom och sjukvårdsersättningar
  • olika typer av ledighet
  • semester samt
  • försäkringar och pension
Det finns även en version på engelska, You and Your Workplace.