Avtal om omställning omfattar alla anställda inom det statliga avtalsområdet som är:

  • anställda som sägs upp på grund av arbetsbrist och som har haft en eller flera anställningar i följd under minst ett år vid Stockholms universitet,
  • anställda vars tidsbegränsade anställning löper ut och som har haft en eller flera anställningar i följd under minst två år vid Stockholms universitet.


Trygghetsstiftelsens roll

Trygghetsstiftelsen arbetar med att analysera de uppsagdas möjligheter inför framtiden, ge adekvat utbildning och annat stöd som behövs under uppsägningstiden. Läs mer på Trygghetsstiftelsens webbplats.

 

Anmälan till Trygghetsstiftelsen

Det är arbetsgivaren som anmäler dig till Trygghetsstiftelsen. När Personalavdelningen fått information om att din anställning ska upphöra informerar de Trygghetsstiftelsen som därefter tar kontakt med dig. Du kan som enskild inte anmäla dig själv. Anmälan ska ske i anslutning till att du som arbetstagare underrättas om att anställningen upphör.

Trygghetsavtalet ersattes fr.o.m. den 1 januari 2015 av Avtal om omställning.