Definition

Lärarmobilitet (STA): en person undervisar på kurser som ges vid institutionen

Personalmobilitet (STT): en person gör studiebesök/jobbskuggar

Vad innebär det?

Erasmusmobilitet innebär att en person - lärare eller annan personal - vistas vid ett värdlärosäte under 2-60 dagar (det vanligaste är dock en vistelse på 2-5 dagar). 

Det måste finnas ett giltigt Erasmusavtal (som inkluderar lärarutbyte) mellan Stockholms universitet och hemlärosätet.

Det är upp till er på institutionen att bestämma om ni vill ta emot läraren/personal eller inte. Det finns ingen central samordning av inresande Erasmusmobilitet, men Studentavdelningen fungerar som stöd även i denna process.

Det mesta av administrationen sköts av det sändande lärosätet, till exempel måste ett "Mobility Agreement" upprättas vilket initieras av personen ifråga som ska komma. Den mottagande institutionen måste dock godkänna och signera dokumentet innan läraren/personal kan gå vidare med sin planering.

Finansiering

Den mottagande institutionen ska inte betala något för personen som kommer. Denna ska få ett stipendium/bidrag från hemlärosätet som ska finansiera vistelsen.

Att vara värd

När man tar emot Erasmusmobilitet måste en kontaktperson utses i god tid. Denna person bör vara närvarande på arbetsplatsen under hela mobilitetsperioden. Om det inte är möjligt ska en ersättare utses. Vid behov, måste man se till att det finns en arbetsplats och att universitetskonto och passerkort/nycklar finns förberett.

Bostad

Personen som kommer ansvarar själv för att hitta bostad, men självklart kan man erbjuda assistens. Det går dessutom att kontakta Housing Office för att se om det eventuellt finns forskarlägenheter som står till förfogande under mobilitetsperioden.

Försäkring

Personer från utlandet som besöker Stockholms universitet täcks av besöksförsäkringen. Mer information finns här.

Tips

Kontakta gärna en institution som redan har tagit emot inkommande Erasmuspersonal för att få stöd och idéer till hur besöket kan läggas upp.

Frågor

Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta Erasmushandläggare: Kontakt