Internationella möjligheter

Det finns flera möjligheter till utbytestjänstgöring för dig som är anställd inom staten. Du som deltar har möjlighet att stärka din kompetens och knyta värdefulla kontakter med kollegor i andra länder. För arbetsgivare är utbytestjänstgöring en chans att få kunskap om hur den offentliga förvaltningen fungerar i andra länder i Europa och att öka den internationella kompetensen i organisationen.