Ansökningsinstruktioner

Innan utbytet:

1. Hitta en mottagarinstitution. 

Erasmus-personalfortbildning behöver inte vara baserad på bilateralt avtal. 

2. Få din mobilitetsperiod godkänd av din chef

De ansvarig person på din institution (prefekt eller motsvarande) måste godkänna deltagande i mobiliteten då eventuella överskjutande kostnader betalas av institutionen.

3. Gör ansökan 

Fyll i följande dokument:

OBS: EU Kommissionen kräver att det tydligt framgår i din ansökan

  • att mobiliteten har en tydlig anknytning till dina egna arbetsuppgifter 
  • innehållet av mobiliteten
  • vilka aktiviteter som kommer genomföras (program)

Därför är det viktig att beskriva dina arbetsuppgifter och hur den mobiliteten kommer att påverka ditt arbete vid SU. 

Samtliga signaturer måste finnas med. Skannade signaturer är tillräckliga. Om du ska dela i en kurs eller workshop räcker det om du laddar upp en registreringsbekräftelse.

Fyll i online-ansökan och ladda upp ifyllt och signerat Erasmus+ Proposed Mobility Programme: 

Efter du har lämnat in din ansökan i databasen får du ett bekräftelsemejl som du ska skicka till erasmusutbyte@su.se.

Ansökan ska skickas in senast 4 veckor innan planerad mobilitet. Besked lämnas inom två arbetsveckor efter inkommen ansökan.

Ansökningar för EAIE kan lämnas in utan signaturen av värden (EAIE). Vi kommer att ge ett förhandsbesked om finansieringen och signaturen kan kompletteras efter registreringen på konferensen. Dokumentet ska då skickas till info@eaie.org. När ni har fått signaturen, vänligen skicka dokumentet via e-post till erasmusutbyte@su.se.  

Erasmus+ Grant Agreement

Dokumentet "Erasmus+ Grant Agreement for Staff Mobility" ska skrivas under (som du får tillsammans med ett positivt beslut) och laddas upp i ansökningsportalen

Under utbytet:

4.  Få intyget "Certificate of Attendance" undertecknat.
Innan hemfärd ska det mottagande lärosätet skriva under ett intyg

Efter utbytet:

5. Gör rapport online via Erasmus Mobility Tool.
All personal som har företagit en Erasmus+ mobilitetsperiod ska lämna in en rapport efter avslutad mobilitet online via Erasmus Mobility Tool.

6. Gör en reseräkning (institution) och internfakturera (Studentavdelningen).
Efter avslutat besök gör du en reseräkning till din institution och bifogar alla kvitton. Då får du ersättning från din institution på nästkommande löneutbetalning enligt de regler som gäller för utbetalningar på Stockholms universitet.
Be ekonomiansvarig på din institution att skicka en internfaktura (EBINSI) till Lindmara Kurdari, Studentavdelningen (670). På internfakturan ska summan som finns i ditt beslut anges. Kopior av biljetter med resedatum (inklusive boarding pass) ska bifogas.

Utbetalning: Inga utbetalningar sker direkt till deltagande personal.

7. Lämna in "Certificate of Attendance" i ansökningsportalen

Frågor?

Frågor om personalmobilitet besvaras av Erasmushandläggare: Kontakt