EURAXESS
EURAXESS är ett europeiskt nätverk under EU-kommissionen och inriktar sig på att underlätta forskarmobilitet, främja karriärutveckling för forskare, upplysa forskare om deras rättigheter samt synliggöra lediga forskaranställningar inom Europa.

EURAXESS webbportal
Portalen riktar sig till forskare, entreprenörer, universitet och företag. Portalen innehåller praktisk information om att arbeta i Sverige, lediga forskningsjobb och finansieringsmöjligheter. Den vänder sig också till den som vill gå vidare i sin karriär i ett annat europeiskt land och för arbetsgivare som letar efter internationell kompetens inom forskning och utveckling.

För mer information, se www.euraxess.se.

Kontaktperson vid Personalavdelningen:
Anders Ihrfors, tfn 08-16 20 96, anders.ihrfors@su.se.