Kursutbud

Civis-alliansen erbjuder tolv seminarier och kurser för T/A-personal och lärare. 

Kontakt: Ledningssektretariatet, Pär Brannström

Finansiering

För fysiska träffar finns mobilitetsmedel för resa, boende och traktamente. Antagna deltagare bokar själv sin resa, gör utlägg och redovisar genom att göra reseräkning, varefter institutionen/avdelningen internfakturerar Ledningssekretariatet (kontaktperson: par.brannstrom@su.se).

Exchange of best practice on GDPR

Målgrupp: Ansvariga för GDPR och dataskydd vid t ex Rättssekretariatet och IT-avdelningen, dataskyddsombud
Sista ansökningsdag: 28/2.

Spanish for administrative purposes

Målgrupp: alla som har spanskakunskaper motsvarande nivån B1
Sista ansökningsdag: framgår inte men troligen 28/2

Libraries for CIVIS staff week (i Rom)

Målgrupp: Ansvariga och bibliotekarier vid SUB och annan biblioteksverksamhet
Sista ansökningsdag: 1/3

The significance of student representation in the development of CIVIS courses and programs

Målgrupp: vissa funktioner i Civis-organisationen, Rektors kansli, Studentavdelningen, områdeskanslier, Studentkåren
Sista ansökningsdag: 16/3

Welcome activities and introduction of new students to the university (both national and international)

Målgrupp: Ansvariga för välkomstaktiviteter centralt och lokalt inom SU
Sista ansökningsdag: 25/3

Library department Erasmus staff week (i Marseille)

Målgrupp: Bibliotekarier vid SUB ansvariga för informationskompetens, öppen vetenskap mm
Sista ansökningsdag: 25/3

Support for internationalisation and mobility Staff week

Målgrupp: personal som arbetar med studentmobilitet centralt och lokalt
Sista ansökningsdag: framgår inte men troligen 25/3

Well-being at work

Målgrupp: Personalavdelningen och personalorganisationer, möjligen någon administrativ chef
Sista ansökningsdag: 31/3

How to combat and handle gender-based violence and sexual harassment in Academia

Målgrupp: Ansvariga centralt för jämställdhet och likabehandling gällande både personal och studenter, studentkåren, personalorganisationer
Sista ansökningsdag: 30/4

Interculturality in the international classroom

Målgrupp: Lärare som undervisar mångkulturella studentgrupper, lärare i högskolepedagogik
Sista ansökningsdag: 2/5

Applying for Erasmus Mundus Joint Masters funding

Målgrupp: Lärare, studierektorer/motsv och administrativ stödpersonal vid institutioner
Sista ansökningsdag: 18/5

Implementing an Erasmus Mundus Joint Master

Målgrupp: Lärare, studierektorer/motsv och administrativ stödpersonal vid institutioner
Sista ansökningsdag: 20/6

Urval

I flera fall finns begränsningar i antal deltagare från SU där urval kan behöva göras. Vänligen kontakta Pär Brännström vid eventuella frågor.