Clas Hättestrand, prorektor
Prorektor Clas Hättestrand. Foto: Niklas Björling.
 

Till att börja med; fusk i alla dess former inom högskoleutbildningen är helt oacceptabelt. Fuskandet innebär att universitetet vilseleds, studenter riskerar att få betyg på kunskaper de inte har och de fuskande skaffar sig fördelar gentemot studiekamrater som de inte har rätt till. Fusk är därför ytterst allvarligt och universitetet och dess ledning tar arbetet med att motverka fusk, både det förebyggande och det uppföljande, på allra största allvar.

Samtidigt är det viktigt att vi har en process för disciplinärenden som garanterar rättssäkerheten. Den stora ökningen av antalet disciplinärenden, som accentuerats nu under coronapandemin då antalet ärenden har gått från omkring 170 året innan pandemin (2019) till en bra bit över 300 nu i år, har ställt stora krav på institutionerna, liksom på rättssekretariatet och disciplinnämnden med dess ledamöter. Handläggningstiderna blir tyvärr långa när många ärenden ansamlas, men alla inblandade gör stora insatser för att behandla ärendena med samma kvalitet som tidigare. Jag vill rikta ett tack till alla er som deltar i detta arbete!

Påverkar det stora antalet disciplinärenden studenternas och omvärldens förtroende för utbildningen och universitetet? Det ligger förstås i betraktarens ögon, men jag vill hävda att det inte borde göra det. De resurser vi lägger på frågan och den omsorg vi ägnar åt varje ärende visar att universitetet tar frågan på största allvar. Vi tolererar inte fusk och vi har system för att upptäcka det. Dessutom ska antalet ärenden sättas i relation till utbildningens omfattning. Över 300 disciplinärenden på ett år är naturligtvis mycket, men samtidigt genomförs varje år ett mycket stort antal examinationer. Om vi räknar med att varje student genomför minst en examinationsuppgift per 7,5 hp-period uppgår antalet examinationer varje år vid universitet till flera hundra tusen stycken. I relation till det är det fusk som vi känner till inte utbrett.

Med det sagt så är det naturligtvis fortfarande ytterst viktigt att fortsätta både det proaktiva arbetet, med riktad information till studenterna och undervisningspass om t ex referenshantering och plagiat, och det reaktiva arbetet med att exempelvis kontrollera alla inlämnade skriftliga uppgifter för plagiat. Med en hög ambitionsnivå på dessa insatser kan vi tillsammans arbeta för att hålla universitetet fritt från fusk.

 

Texten är skriven av prorektor Clas Hättestrand under vinjetten ”Ledningen har ordet” där olika personer i universitetets ledning turas om att skriva om aktuella frågor. ”Ledningen har ordet” ingår i varje utskick av Nyheter för medarbetare, ett nyhetsbrev som går ut till alla medarbetare vid universitetet.