Astrid Söderbergh Widding
Rektor Astrid Söderbergh Widding. Foto: Anna-Karin Landin


Hösten inleddes för min del med SUHF:s rektorsinternat där ett drygt trettiotal av landets universitets- och högskolerektorer deltog. Mötet är helt informellt: vi sätter själva agendan med frågor vi finner viktiga att samtala om. Många av dem återkommer från år till år – autonomi, akademisk frihet, forskningsetik, kvalitetsfrågor – medan andra är mer dagsaktuella. Pandemin har givetvis stått i fokus under de senaste 18 månaderna – men nu blickar vi framåt för att gemensamt reflektera över hur vi vill att våra utbildningar ska se ut i framtiden, med det bästa av det vi lärt under den snabba digitala utveckling vi genomgått och det vi kan göra bättre för att våra utbildningar ska bli mer flexibla och motsvara våra studenters krav.

Internatet har följts av en rad andra möten i mindre, lika informella nätverk – Wallenbergstiftelsernas huvudmannaråd, SUUN-nätverket för Stockholm-Uppsala, SLUG för ”de fyra stora” Stockholm, Lund, Uppsala, Göteborg – och förstås Stockholm Trio.

Vi lärosäten är konkurrenter, både om studenter och forskningsanslag, men vi är också partners som är beroende av varandra, vare sig det gäller våra konsortier kring nationell forskningsinfrastruktur – nu högaktuell genom Tobias Krantz utredning – gemensamma forskningscentrum eller utbildningssamarbeten. Välfungerande samarbeten är inte självklara. De kräver hårt och oförtrutet utvecklingsarbete. Men de är en förutsättning för att både enskilda lärosäten och forskningen i Sverige ska nå sin fulla potential.

 

Texten är skriven av rektor Astrid Söderbergh Widding under vinjetten ”Ledningen har ordet” där olika personer i universitetets ledning turas om att skriva om aktuella frågor. ”Ledningen har ordet” ingår i varje utskick av Nyheter för medarbetare, ett nyhetsbrev som går ut till alla medarbetare vid universitetet.