Astrid Söderbergh Widding
Foto: Anna-Karin Landin

Stockholms universitet har en tydlig profil som campusuniversitet, och det är hoppingivande att vi på nytt kan se fram mot ett levande campus. Samtidigt hoppas jag att vi ska dra lärdom av alla våra nyvunna erfarenheter. Tänk om vår nyförvärvade kunskap om digital utbildning kunde leda till fler omvända klassrum och en utvecklad pedagogik, som tar fasta på seminariebaserade aktiviteter som gynnar möten mellan lärare och studenter, och studenter emellan.

Jag hoppas också att förändringen i vår mötes- och konferenskultur ska bli bestående. Det är betydelsefullt att ha vissa möten rent fysiskt – särskilt kreativa diskussioner blir annars lidande, och viktigt utvecklingsarbete har stannat av. Men mer rutinartade möten går alldeles utmärkt att genomföra digitalt, och särskilt sådana som skulle innebära onödigt resande kan med fördel flytta online. Mitt i pandemins tillfälliga uppehåll för resor har Stockholms universitet beslutat om en ny, skärpt resepolicy, med grund i vår nya klimatfärdplan. Att pröva om resan har ett mervärde bör vara en framtida ledstjärna i arbetet.

Nu önskar jag alla en skön sommar med välförtjänt vila – och på återseende på campus i höst!
 

Text skriven av rektor Astrid Söderbergh Widding under vinjetten ”Ledningen har ordet” där olika personer i universitetets ledning turas om att skriva om aktuella frågor. ”Ledningen har ordet” ingår i varje utskick av Nyheter för medarbetare, ett nyhetsbrev som går ut till alla medarbetare vid universitetet.