Yvonne Svanström
Yvonne Svanström Foto: Ingmarie Andersson


När universitet ställde om till undervisning online på grund av pandemin och praktiskt taget över en natt tömde campus på såväl studenter som medarbetare, var det prefekterna och deras kollegor som hanterade det. I denna situation visade sig det kollegiala och tillitsbaserade styrets fördelar och styrka.

Att i någon form återuppta campusverksamhet innebär andra utmaningar och möjligen svårare avvägningar än att i en kris stänga ned. Inför framtiden talas det om det ”nya normala” men kanske kan det i sammanhanget vara värt att komma ihåg att det finns prefekter och andra medarbetare som aldrig upplevt det ”gamla normala”. De har tillträtt sina uppdrag digitalt under rådande pandemi och ändå skött verksamheten.

Kollegial styrning innebär att vi har prefekter som har varit både studenter, doktorander och postdoktorer och som nu är lektorer eller professorer. Den erfarenheten ger dem insikt i kärnverksamhetens olika delar och de kan se komplexiteten och de besvärliga avvägningar som måste göras när institutioners återgång till campus ska ske. Särskilt då risken för möjlig smittspridning kan behöva tas med i beräkningen. Prefekternas arbete är avgörande och stöd från fakultet och universitetsledning är mycket viktigt. Nu behöver vi tillsammans öppna upp campus för studenter och medarbetare på ett hållbart sätt.

Text skriven av Yvonne Svanström, vicerektor och dekan för Samhällsvetenskapliga fakulteten, under vinjetten ”Ledningen har ordet” där olika personer i universitetets ledning turas om att skriva om aktuella frågor. ”Ledningen har ordet” ingår i varje utskick av Nyheter för medarbetare, ett nyhetsbrev som går ut till alla medarbetare vid universitetet.