Åsa Borin. Foto: Rickard Kilström
Åsa Borin. Foto: Rickard Kilström


Där innebär det inte bara väntan utan ett intensivt och omfattande arbete som engagerar och kommer att engagera stora delar av universitetet. Förberedelsearbetet för ett nytt ekonomisystem påbörjades redan under 2018. Även under den fasen var många i verksamheten engagerade vilket var viktigt för att fånga upp synpunkter på hur universitetets nya ekonomimodell ska fungera. Nu innan sommaren pågår ett stort arbete med att definiera hur de olika delarna i ekonomisystemet ska var uppsatta men även ett förberedelsearbete på alla institutioner och avdelningar genom att ”städa” i det gamla systemet och förbereda för det nya.

Syftet med Ekonomiprojektet är att förenkla, förbättra och förtydliga det ekonomiadministrativa arbetet vid universitetet som helhet för att utgöra ett effektivt och sammanhållet verksamhetsstöd till utbildning och forskning. För att lyckas med ett så här stort projekt är det viktigt med delaktighet från hela verksamheten och att vi gör det tillsammans över institutions- och avdelningsgränser. Därför är det med glädje jag ser det engagemang som finns. Införandet av ett nytt system kommer att i vissa stunder innebära utmaningar men som jag har förtroende för att vi tillsammans kan lösa just utifrån det stora engagemang som finns i verksamheten.

Text skriven av Åsa Borin, planeringschef  och tf universitetsdirektör, under vinjetten ”Ledningen har ordet” där olika personer i universitetets ledning turas om att skriva om aktuella frågor. ”Ledningen har ordet” ingår i varje utskick av Nyheter för medarbetare, ett nyhetsbrev som går ut till alla medarbetare vid universitetet.