Foto: Ingmarie Andersson
Foto: Ingmarie Andersson

Att bli utnämnd till dekan för Samhällsvetenskaplig fakultet och till vicerektor (en av två) vid det Humanvetenskapliga området är en stor ära och jag tackar ödmjukt för förtroendet. Det är med nyfikenhet jag börjar mina uppdrag, tacksam över att jag kommer att samarbeta med kloka och erfarna personer. Inte minst är jag glad över att jag redan träffat många av dem ”på riktigt”, då jag, och flera med mig, inleder våra nya uppdrag digitalt.

De senaste tio åren har jag verkat inom olika ledningsuppdrag: som prefekt vid min egen institution (Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer) och vid en institution på en annan fakultet, samt de senaste tre åren som vicedekan (bland annat genom arbete med utbildningsgranskningar). Det har varit lärorikt, men framförallt givande och roligt att lära känna personer som får universitetets komplexa verksamhet att fungera. Oftast sker detta med gott humör, ett nog så viktigt inslag i det dagliga arbetet!

Under denna period har jag hela tiden kombinerat forskning och undervisning, en kombination som Stockholms universitet står för – verksamheterna hör ihop och berikar varandra. Min forskning har främst handlat om ekonomisk/socialhistoria, där kommersiell sexualitet under 1800- och 1900-talen varit i fokus, och min undervisning har skett i flera tvärvetenskapliga sammanhang. Det blir mindre av detta framöver men min ambition är att så mycket det är möjligt fortsätta med denna universitetets centrala verksamhet.

 

Detta är en text skriven av Yvonne Svanström, vicerektor och dekan för Samhällsvetenskapliga fakulteten, under vinjetten ”Ledningen har ordet”, där olika personer i universitetets ledning turas om att skriva om aktuella frågor. ”Ledningen har ordet” ingår i varje utskick av Nyheter för medarbetare, ett nyhetsbrev som går ut till alla medarbetare vid universitetet.