Astrid Söderbergh Widding
Astrid Söderbergh Widding

Vi har inte kunnat hålla universitetets årshögtid, utan den har fått skjutas upp på obestämd framtid. Vi har visserligen kunnat hålla magisterpromotionerna – men enbart digitalt. Men framför allt har i det närmaste all utbildning behövt ställa om, samtidigt som forskningen har påverkats på många sätt – inte minst de internationella utbytena – av nya förutsättningar som vi på grund av pandemin tvingas anpassa oss till.

Det är min förhoppning att varken utbildning eller forskning ska behöva lida större skada, trots uppenbara utmaningar. Som rektor är jag samtidigt både imponerad och tacksam över den stora flexibilitet som verksamheten har visat.

Viktigare än någonsin idag för oss lärosäten är samtidigt autonomin och den akademiska friheten, två nyckelfrågor av global räckvidd som båda har satts ifråga under det gångna året – på flera sätt än tidigare och på flera håll i världen – och det måste vi som universitet förhålla oss till och bemöta.

För Stockholms universitet, som undertecknare av Magna Charta-överenskommelsen, är det en självklarhet att den akademiska friheten och lärosätenas autonomi måste hävdas och försvaras närhelst de hotas.

Detsamma gäller de övriga principer som Magna Charta betonar – ”equity and integrity” – alltså jämställdhet i ordets vidaste bemärkelse, och vetenskaplig integritet. Dessa principer är nödvändiga för våra lärosätens trovärdighet, både inom forskning och utbildning, för framtiden.

 

Detta är en text skriven av rektor Astrid Söderbergh Widding under vinjetten ”Ledningen har ordet”, där olika personer i universitetets ledning turas om att skriva om aktuella frågor. ”Ledningen har ordet” ingår i varje utskick av Nyheter för medarbetare, ett nyhetsbrev som går ut till alla medarbetare vid universitetet.