Clas Hättestrand, prorektor. Foto: Martina Hättestrand
Clas Hättestrand, prorektor. Foto: Martina Hättestrand

Vi på Stockholms universitet har valt en styrningsmodell där såväl didaktiska institutioner som ämnesinstitutioner på båda vetenskapsområdena är engagerade i genomförandet och ansvaret för utbildningarna. Det innebär tydliga vinster, i form av ett stort och spritt engagemang för lärarutbildningarna på universitetet, liksom en hög kvalitet genom att en stor del av universitetets kompetens tas tillvara. Men det innebär onekligen utmaningar vad gäller samordning och styrning, vilket granskningen sätter fingret på.

Riksrevisionens granskning är noggrann och välgjord, men innehåller inga stora överraskningar för universitetet. Redan i våras tillsatte rektor en utredning i syfte att se över universitetets organisation kring lärarutbildning.

Utredningen presenterade sin rapport i början av oktober och många av förslagen är i linje med Riksrevisionens rekommendationer. Bland annat föreslås att ansvaret för lärarutbildningen koncentreras till humanvetenskapliga området, att programråden och dess ordförande blir mer direkt inblandade i berednings- och beslutsprocesserna kring utbildningarna, samt att en ny ämnesdidaktisk institution bildas.

Utredningen är nu ute på remiss inom universitet och eventuella beslut om förändringar bör kunna fattas under 2021. Vi hoppas och tror att dessa förändringar kommer att leda till att universitetet stärker sin förmåga att utveckla lärarutbildningarna så att de även fortsättningsvis kan hålla högsta möjliga kvalitet och relevans!
 

Detta är en text skriven av prorektor Clas Hättestrand under vinjetten ”Ledningen har ordet”, där olika personer i universitetets ledning turas om att skriva om aktuella frågor. ”Ledningen har ordet” ingår i varje utskick av Nyheter för medarbetare, ett nyhetsbrev som går ut till alla medarbetare vid universitetet.