Återgång till campus, krig i Europa, oväntade donationer i 100-miljonersklassen... det har inte saknats omvälvande inslag under terminerna som gått. 

 

 

Rektor inleder som vanligt med en hälsning, och från vårt nya campus Albano gör vi sedan korta nedslag i några tankeväckande händelser. Vi möter bland annat Iuliana från Ukraina som nu arbetar på Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd.

Frågor eller kommentarer? Välkommen att kontakta redaktionen på panorama@su.se. Panorama är en webbsändning för alla medarbetare vid Stockholms universitet, där ledningsinformation och studiointervjuer om aktuella universitetsfrågor blandas med reportage från kända och mindre kända delar av verksamheten.