Medarbetarträffen i april handlar om digitala evenemang och vilka lärdomar vi tar med oss till ”sen”.
 
Ur innehållet:
•    Rektors hälsning till alla medarbetare
•    Digitala presskonferenser och att nå ut med en världsnyhet
•    The Conversation - stöd till forskare från idéstadie till publicering 
•    Specialpedagogikens dag i skärmläge med fem gånger fler deltagare 
•    Inför Hållbarhetsforum i helt digital form

A version with English subtitles will be made available as soon as possible.

Välkomna!
Universitetets ledning
Stockholms universitet