Ur programmet

•    Hälsning från rektor Astrid Söderbergh Widding.
•    Forskningsinfrastruktur - glädjande satsning i höstbudgeten.
•    SU i CIVIS - European Civic University Alliance.
•    Hållbarhetsarbete och klimatfärdplan.
•    I kikaren: MOOC - regeringsuppdrag om ny utbildningsform på SU.