Universitetet har tagit fram två kurser för doktorander. Kurserna fångar upp de utmaningar och prestationskrav som doktorander kan uppleva och ger dem verktyg att hantera problemen som de kan stöta under doktorandtiden. Kurserna har ett främjande perspektiv där den personliga utvecklingen står i centrum. Syftet med kurserna är att skapa förutsättningar för doktorander att bli klara med sina doktorandstudier i tid och må bra på vägen.

Kurserna riktar sig till två olika målgrupper och den här terminen arrangeras de på engelska:

  1. nyantagna doktorander (start 13/9)
  2. doktorander som nått halvvägs och/eller närmar sig slutet av sina studier (start 14/9)

>> Complete your PhD studies on time and feel well during your studies!