Mikrofon

Använd alltid mikrofon i lokaler där sådan finns. Detta gäller även dem som yttrar sig. I alla stora hörsalar (även några seminarierum) finns en teleslinga/hörslinga som aktiveras av mikrofonen. För att en hörselskadad ska kunna utnyttja detta hjälpmedel måste alltså mikrofonen vara igång.
 

Underlätta för hörselskadade

Med några enkla åtgärder, förutom att använda mikrofon, blir det enklare för hörselskadade att tillgodogöra sig det som sägs. Upprepa gärna alla frågor och kommentarer. Tänk på att hörselskadade kanske behöver läsa på läpparna. Undvik därför att ha ryggen vänd mot dem du talar med och om möjligt undvik att stå i motljus.
 

Raster/pauser

Ta regelbundna raster. Funktionshindrade personer kan få besvär av att sitta länge utan att röra på sig. Hoppa därför inte över planerade raster.
 

Tillgänglighet

Kontrollera gärna om lokalen är tillgänglig för alla. Informera om ändringar av planering, schema, lokaler, kursupplägg och dylikt på ett sätt som når alla berörda. Den som exempelvis är beroende av färdtjänst för resor till och från universitetet liksom den som är i behov av teckenspråkstolk behöver tid för planering.
 

Att ge information

All viktig information bör ges både muntligt och skriftligt. Medarbetare och studenter med dyslexi kan ha lättare att ta till sig muntlig information, medan medarbetare och studenter med neuropsykiatriska tillstånd behöver få den i skrift. Använd t.ex. institutionens/motsv. hemsida och/eller Mondo.
 

Grupparbeten

Grupparbeten kan innebära svårigheter för en del medarbetare och studenter. För en medarbetare/student med hörselskada fungerar det bäst att få arbeta i en mindre grupp i en lokal där hörselmiljön är optimal. Vid föredragning bör medarbetaren/studenten stå framför de andra medarbetarna/studenterna eftersom den hörselskadade medarbetaren/studenten då ”hör” lättare. För medarbetare/studenter med vissa neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, till exempel Aspergers syndrom, är det viktigt att känna sig trygg i gruppen. I andra fall kan det vara nödvändigt att använda alternativa arbetsformer.