Enligt Arbetarskyddsstyrelsens författning 1998:5 ”Arbete vid bildskärm” har du som arbetstagare rätt till gratis synundersökning och – om undersökningen visar att behov föreligger – särskilda glasögon som är utprovade för bildskärmsarbete.

Glasögonen kan antingen vara enkelslipade eller s.k. närprogressiva (en synskärpa på max fyra meters avstånd). Vilka glas du bör ha beror på dina arbetsuppgifter. Om du arbetar med varierande synavstånd är oftast närprogressiva glas att föredra. De optiker som staten har tecknat avtal med har lång erfarenhet av bedömning av rätt typ av glas.

Bildskärmsglasögon som bekostas av arbetsgivaren är att betrakta som arbetsredskap.
 

Avtal

Staten har 2019-04-01 genom Kammarkollegiet tecknat ett rangordnat ramavtal med

  1. Specsavers Sweden AB
  2. Synoptik Sweden AB
  3. Synsam Group Sweden AB och
  4. Synologen AB.

Detta innebär att du i första hand ska vända dig till leverantören som rangordnats med nummer 1.

På orter där leverantör enligt rangordning ej finns representerad träder nästa leverantör in enligt rangordning osv.

För att ersättning ska utgå, måste bildskärmsglasögon vara inköpta hos någon av dessa leverantörer.
 

E-handel av synundersökning/bildskärmsglasögon

Medarbetare

  1. Kontakta inköpskoordinator/behörig beställare för att få en beställningsblankett/inköpsorder.
  2. Boka tid hos optiker och medtag den signerade blanketten.

Beställningsblankett/inköpsorder skapas i e-handelsportalen. Vänd dig till behörig beställare på din institution/motsv.

Inköpsordern som signerats av chefen skickas till behörig beställare via e-post. Den anställde skriver ut inköpsordern och tar med den till butiken.

Behörig beställare

  1. Gå in på Marknadsplatsen – Tjänster – Optikertjänster – Välj både synundersökning och bildskärmsglasögon.
  2. Genomför beställningen och signerad inköpsorder mailas till dig som behörig beställare.


Vid val av dyrare båge

Enligt universitets riktlinjer betalar universitetet bågar för upp till 500 kr inkl. moms. Båge för 395 kr ingår i avtalet med Specsavers. Väljer du en båge för ett högre belopp betalar du mellanskillnaden direkt till optikern. Se kolumn ”Pris inkl. moms anställd/medarbetare betalar i butik” i prislistan nedan. En del av mellanskillnaden ersätts av Stockholms universitet (maxbelopp som du som anställd kan få ersättning för är 500 kr inkl. moms). Observera att det är kvittot du får när du hämtar ut dina glasögon, där moms framgår, som du ska lämna in för att få din ersättning. Registrering av utlägget görs i Primula.