Antagningsinformation

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Stockholms universitet
 4. Internt
 5. Studieadmin
 6. Antagningsinformation

Antagningen

Sektionen för antagning och studieinformation ansvarar för antagning till utbildning på grund- och avancerad nivå. Den sker samordnat i det nationella antagningssystemet NyA. Systemet finns i två varianter, en expertklient och en webbaserad. NyA-webben är det systemtet du på institutionen arbetar i, medan expertklienten används av antagningshandläggare.

Andra uppgifter som sektionen ansvarar för är godkännande av utbildningsutbudet i utbildningsdatabasen Sisu.

 

Antagningsinformation - anmäl dig här!

Antagningen skickar ut viktig information till dig som arbetar på institution med antagningsrelaterade uppgifter. Vi har två informationskanaler:

 • Mejlutskick - mejla antalla@su.se för att bli tillagd på listan (Antinfo)
 • RSS-flöde - klicka på RSS-ikonen i högra hörnet på denna sida

Det är viktigt att du anmäler dig till båda för att inte missa någon information.

 

Aktuellt

 • Sen anmälan VT2022 2022-05-19 Besked har skickats ut för anmälningar tom 2022-05-16 och vi handlägger nu anmälningar tom 2022-05-17.
 • Sen anmälan VT2022 2022-05-17 Besked har skickats ut för anmälningar tom 2022-05-14 och vi handlägger nu anmälningar tom 2022-05-15.
 • Sen anmälan VT2022 2022-05-12 Besked har skickats ut för anmälningar tom 2022-05-09 och vi handlägger nu anmälningar tom 2022-05-10.
 • Sen anmälan VT2022 2022-05-10 Besked har skickats ut för anmälningar tom 2022-05-05 och vi handlägger nu anmälningar tom 2022-05-08.
 • Sen anmälan VT2022 2022-05-09 Besked har skickats ut för anmälningar tom 2022-05-04 och vi handlägger nu anmälningar tom 2022-05-05.
 • Sen anmälan VT2022 2022-05-05 Besked har skickats ut för anmälningar tom 2022-05-02 och vi handlägger nu anmälningar tom 2022-05-03.
 • Sen anmälan VT2022 2022-05-03 Besked har skickats ut för anmälningar tom 2022-04-28 och vi handlägger nu anmälningar tom 2022-05-01.

KONTAKT

Sektionen för antagning och studieinformation

E-post: antalla@su.se

 

Antagningsblanketter
Studieadministrativ kalender