Antagningsinformation

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Internt
  5. Studieadmin
  6. Antagningsinformation

Antagningen

Sektionen för antagning och studieinformation ansvarar för antagning till utbildning på grund- och avancerad nivå. Den sker samordnat i det nationella antagningssystemet NyA. Systemet finns i två varianter, en expertklient och en webbaserad. NyA-webben är det systemtet du på institutionen arbetar i, medan expertklienten används av antagningshandläggare.

Andra uppgifter som sektionen ansvarar för är godkännande av utbildningsutbudet i utbildningsdatabasen Sisu.

 

Antagningsinformation - anmäl dig här!

Antagningen skickar ut viktig information till dig som arbetar på institution med antagningsrelaterade uppgifter. Vi har två informationskanaler:

  • Mejlutskick - mejla antalla@su.se för att bli tillagd på listan (Antinfo)
  • RSS-flöde - klicka på RSS-ikonen i högra hörnet på denna sida

Det är viktigt att du anmäler dig till båda för att inte missa någon information.

 

Aktuellt

  • Sen anmälan HT2021 2021-10-21 Besked har skickats ut för anmälningar tom 2021-10-18 och vi handlägger nu anmälningar tom 2021-10-19.
  • Sen anmälan HT2021 2021-10-19 Besked har skickats ut för anmälningar tom 2021-10-14 och vi handlägger nu anmälningar tom 2021-10-17.
  • Sen anmälan HT2021 2021-10-18 Besked har skickats ut för anmälningar tom 2021-10-13 och vi handlägger nu anmälningar tom 2021-10-14.
  • Sen anmälan HT2021 2021-10-14 Besked har skickats ut för anmälningar tom 2021-10-11 och vi handlägger nu anmälningar tom 2021-10-12.
  • Sen anmälan HT2021 2021-10-12 Besked har skickats ut för anmälningar tom 2021-10-07 och vi handlägger nu anmälningar tom 2021-10-10.

KONTAKT

Sektionen för antagning och studieinformation

E-post: antalla@su.se

 

Antagningsblanketter
Studieadministrativ kalender