Hur ansöker man?
 
Ansökan görs på webben via Ladok för studenter eller genom att fylla i och skicka in en blankett som finns på Examenssidorna.

 

Vad finns med i examensbeviset?

 • Av examensbeviset framgår vilken examen som utfärdats,
  vilka kurser som ingår, betyg på kurserna och vilket betygssystem
  som tillämpats samt datum då de avslutades. 
 • Examensbeviset är både på svenska och engelska. 
 • En bilaga på engelska, Diploma Supplement, beskriver utbildningen
  och dess plats i det svenska utbildningssystemet. 
 • Examensbeviset dateras med det datum då fullständig ansökan inkommit till Studentavdelningen. Fr o m 1 januari 2017 dateras examensbeviset med det datum då det utfärdas, då beslut om examen fattas.
 • Från och med 1 juni 2019 utfärdar Stockholms universitet endast digitala examensbevis. Ett digitalt examensbevis innehåller samma information som ett examensbevis i pappersformat.

   

Uppgifterna i Ladok och SISU ligger till grund för utfärdande av en examen

 • Den svenska och engelska titeln på kurserna som ingår i examenbeviset baseras på uppgifter i kursdatabasen SISU.
 • Alla kurser som tas med i en examen måste vara slutrapporterade i Ladok.
 • Förnamn, efternamn och personnummer hämtas från Skatteverket till Ladok, det är uppgifterna i Ladok som anges i examensbeviset och dessa kan inte ändras i efterhand. Är tilltalsnamn markerat i folkbokföringen så finns endast tilltalsnamn i Ladok, vill du att alla dina förnamn ska stå med i examensbeviset så behöver du själv kontakta Skatteverket för att ta bort tilltalsnamnsmarkeringen.