Gemensam och dubbel/multipla examina

För att förtydliga Stockholms universitets lokala regler angående gemensam och dubbel/multipla examina har texten ändrats och ett tillägg gjorts i den lokala examensordningen. (sid 46 och 47)

Nytt utfärdandedatum för examensbevis från 1 jan 2017

Examensbeviset dateras med det datumet då examen utfärdas. (sid 46)

Allmänna examenskrav - lokala regler

Kurser som ska ingå i en examen ska vara helt avslutade med godkänt resultat. En delkurs eller del av kurs kan ingå i examen om den är tydligt definierbar och tillgodoräknad av kursansvarig institution. (sid 6)