Examensfrågor

Information och stöd i examensfrågor

Examensgruppen erbjuder information och stöd i examensfrågor till institutioner och berörda förvaltningsenheter.

Examensgruppen ansvarar för ärenden som rör generella examina och yrkesexamina på grund- och avancerad nivå samt examina på forskarnivå inom alla fakulteter.
Under 2021 utfärdades 6 981 examina varav 207 examina på forskarnivå.

Kontaktuppgifter

Lokal examensordning för Stockholms universitet

Rektor har beslutat om ny lokal examensordning som trädde i kraft 2014-01-01. Den är en sammanställning av de nationella och lokala regler som styr examen inom utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Rutiner och praxis som har utvecklats inom universitetet har tydliggjorts och formaliserats. Vissa nya gemensamma regler har också tagits fram. Senast reviderad 2021-10-14. 

Lokal examensordning i Regelboken

Regler för generella examina och yrkesexamina

Nuvarande examensbestämmelser tillämpas från och med den 1 juli 2007. Examina (högskole-, kandidat-, och magisterexamen) enligt de tidigare bestämmelserna (1993 års examensordning) kan utfärdas även i framtiden under förutsättning av att kurserna är slutförda (betygsdatum) senast 30 juni 2015. Lärarexamina enligt 1993 års bestämmelser utfärdas t o m 30 juni 2023.

Examensbevis

Information om examensbevis för generella examina och yrkesexamina. Uppgifterna i Ladok och SISU ligger till grund för utfärdande av examensbeviset.