Doktorsexamen
Doktorsexamen uppnås efter att doktoranden fullgjort en utbildning om 240 högskolepoäng inom ett ämne för utbildning på forskarnivå. För doktorsexamen ska doktoranden ha fått en vetenskaplig avhandling (doktorsavhandling) om minst 120 högskolepoäng godkänd. Kursdelen får således uppgå till maximalt 120 hp. Kurser som ingått i uppfyllandet av kraven för behörighet till utbildningen kan inte ingå i doktorsexamen.

Licentiatexamen
Licentiatexamen uppnås antingen efter att doktoranden fullgjort en utbildning om minst 120 högskolepoäng inom ett ämne för utbildning på forskarnivå, eller efter att doktoranden fullgjort en del om minst 120 högskolepoäng av en utbildning som skall avslutas med doktorsexamen, och fått en vetenskaplig uppsats om minst 60 högskolepoäng godkänd. Licentiatexamen utfärdas endast i de ämnen som enligt respektive allmän studieplan explicit leder till sådan examen. Kurser som ingått i uppfyllandet av kraven för behörighet till utbildningen kan inte ingå i licentiatexamen.

Lokal examensordning

 

Examensansökan

Du ansöker om examen via Mina studier: minastudier.su.se

Det går även att ansöka om examen på pappersblankett (se pdf-fil längst ned på sidan). Blanketten och eventuella bilagor skickar du till examen@su.se.

Examensbeviset ska hanteras som en värdehandling. Om originalet förkommer kan Studentavdelningen endast ordna en kopia.