Dokumentet nedan ger en översikt över ansvarsfördelningen.