Disputationen skall tillkännages i god tid och vid tillkännagivandet skall doktorsavhandlingen även finnas tillgänglig vid högskolan i ett tillräckligt antal exemplar för att det skall vara möjligt att göra en tillfredsställande granskning av avhandlingen vid disputationen. (HF 1993:100, kap 6, § 41)

 

* Uttrycket ”spika sin avhandling” härrör från det tillfälle då Martin Luther 1517 spikade sina 95 teser om avlatens innebörd på slottskyrkans port i Wittenberg.