Avhandlingstitel och abstract skall alltid finnas på engelska även om avhandlingen är på annat språk.

Registrering av bibliografiska uppgifter (spikblad)

För att kunna spika* doktorsavhandlingen i DiVA fyller doktoranden i ett webbformulär, här genereras även avhandlingens spikblad i pdf-form. Doktoranden måste tänka på att vara ute i god tid innan manus ska skickas till tryckeriet. Personalen på Universitetsbiblioteket granskar dina uppgifter innan de mejlar spikbladet till dig.

Spikbladet från DiVA är det som obligatoriskt ska tryckas upp och bindas allra först i avhandlingen.

Länk till registreringsformulär finns till höger.