Disputationsprocess

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Internt
  5. Studieadmin
  6. Disputationsprocess

Disputationsprocess

När doktorandens avhandlingsarbete närmar sig sin fullbordan ska manuskriptet diskuteras på institutionen för att ta ställning till om disputation kan tillrådas. Nu drar det även ihop sig att ordna med en hel del praktiska detaljer där många aktörer vid universitetet är inblandade. Här finns information för medarbetare som på något sätt är inblandade i disputationsprocessen vid Stockholms universitet.

Riktlinjer för licentiatseminarium

Examination av en licentiatuppsats sker i samband med ett offentligen utlyst licentiatseminarium. Tid och plats beslutas dock inte av Studentavdelningen, utan hela processen administreras av respektive institution.

Efter disputation

Efter godkänd disputation respektive licentiatseminarium är det dags att ansöka om forskarexamen, förutsatt att doktoranden även är klar med kursdelen i utbildningen. Här finns information om vad som måste finnas inrapporterat i Ladok samt ansökningsblankett.

För nydisputerade finns även information om promotionshögtiden.

Kontakt

Disputationer
Boka tid för disputation
disputationer@su.se

Promotionshögtid
Frågor kring doktorspromotion
doktorspromotion@su.se

Elektronisk spikning
Frågor kring ISBN, omslag, spikblad och inlaga
avhandlingssupport.sub@su.se

Grafisk profil
Frågor om universitetets visuella identitet, kontakta Sektionen för kommunikation
visuellidentitet@su.se

Fakultetskanslierna
Frågor som rör opponent, betygsnämnd och ordförande

Humanistiska fakulteten:
Sandra Ericson
sandra.ericson@su.se

Juridiska fakulteten:
Sandra Ericson
sandra.ericson@su.se

Samhällsvetenskapliga fakulteten:
Tina Sjöberg
samfakdisputationer@su.se

Naturvetenskapliga fakulteten:
Mikael Stenberg
disputation@science.su.se

Systemförvaltning/Ladok/Sisu

ladok@su.se